Výsledky T - 1 dorastu
o  Majstra Slovenska družstiev 2017 - 18.
Veľký Šariš 11.03.2018
                     
  FTC Fiľakovo Č. pr. Plné Doráž. Ch. Spolu Body  
  Kluka Rób./61.h. Knapp Dam. 1167 312 137 10 449 3  
  Mihali Daniel 0915 346 160 6 506  
  Mag Viliam 0483 384 159 5 543 Poradie  
  Gallo Erik 0516 364 193 5 557 4  
      1406 649 26 2055  
                     
  TJ Rakovice Č. pr. Plné Doráž. Ch. Spolu Body  
  Vargová Patrícia 1010 338 184 8 522 4  
  Magala Šimon 0853 349 163 10 512  
  Nesteš Lukáš 1008 352 193 4 545 Poradie  
  Šintálová Natália 0852 341 155 6 496 3  
      1380 695 28 2075  
                     
  TJ Slavoj Veľký Šariš Č. pr. Plné Doráž. Ch. Spolu Body  
  Kucko Richard 0764 358 193 2 551 7  
  Slanina Martin 0646 356 185 8 541  
  Novotný Stanislav 1108 354 166 12 520 Poradie  
  Kažimír Oliver 0826 364 175 5 539 1  
      1432 719 27 2151  
                     
  MKK Stará Turá Č. pr. Plné Doráž. Ch. Spolu Body  
  Kováčová Natália 0792 338 167 6 505 2  
  Kotula Matúš 1112 348 170 8 518  
  Truhlík Dominik 1113 351 151 12 502 Poradie  
  Vávrová Vladimíra 0672 359 155 7 514 5  
      1396 643 33 2039  
                     
  ŠK Železiarne Podbrezová Č. pr. Plné Doráž. Ch. Spolu Body  
  Malček Ivan 0972 338 156 9 494 5  
  Švantner Marek 0813 373 153 7 526  
  Bánik Filip 0814 384 183 2 567 Poradie  
  Poliaková Naďa 1056 361 139 8 500 2  
      1456 631 26 2087  
                     
  ŠK Modranka Č. pr. Plné Doráž. Ch. Spolu Body  
  Šesták Igor 1028 348 171 10 519 1  
  Šipkovský Samuel 0661 357 155 10 512  
  Jankovičová Dominika 0232 346 166 5 512 Poradie  
  Šipkovský Patrik 1044 315 123 10 438 6  
      1366 615 35 1981  
                     
Veľký Šariš 11.03.2018
Výsledky  T - 1 o Majstra dorastu SR družstiev v kolkoch  2017 - 18.
 
FTC Fiľakovo Konečné poradie : 4 TJ Rakovice Konečné poradie : 3
Priezvisko a meno hráča Dráhy Výkon Priezvisko a meno hráča Dráhy Výkon
číslo preukazu Plné Dor. Ch. Spolu číslo preukazu Plné Dor. Ch. Spolu
Kluka R. / 61.h. Knapp D. 1 86 18 5 104 Vargová Patrícia 2 95 36 4 131
2 77 45 0 122 1 75 52 0 127
4 71 42 2 113 3 86 44 3 130
3 78 32 3 110 4 82 52 1 134
1167 spolu 312 137 10 449 1010 spolu 338 184 8 522
Mihali Daniel 2 84 35 1 119 Magala Šimon 3 87 34 5 121
1 90 36 3 126 4 86 51 1 137
3 76 45 2 121 6 87 44 3 131
4 96 44 0 140 5 89 34 1 123
0915 spolu 346 160 6 506 0853 spolu 349 163 10 512
Mag Viliam 3 88 43 1 131 Nestéš Lukáš 4 90 53 0 143
4 106 36 3 142 3 92 53 1 145
6 98 36 1 134 5 80 52 0 132
5 92 44 0 136 6 90 35 3 125
0483 spolu 384 159 5 543 1008 spolu 352 193 4 545
Gallo Erik 4 97 54 1 151 Šintálová Natália 5 86 43 1 129
3 80 42 2 122 6 82 41 1 123
5 95 43 2 138 2 87 44 2 131
6 92 54 0 146 1 86 27 2 113
0516 spolu 364 193 5 557 0852 spolu 341 155 6 496
                           Body pre družstvo : 3 1406 649 26 2055                              Body pre družstvo : 4 1380 695 28 2075
             
Strana  :  1
Veľký Šariš 11.03.2018
Výsledky  T - 1 o Majstra dorastu SR družstiev v kolkoch  2017 - 18.
 
TJ Slavoj Veľký Šariš Konečné poradie : 1 MKK Stará Turá Konečné poradie : 5
Priezvisko a meno hráča Dráhy Výkon Priezvisko a meno hráča Dráhy Výkon
číslo preukazu Plné Dor. Ch. Spolu číslo preukazu Plné Dor. Ch. Spolu
Kucko Richard 3 84 53 0 137 Kováčová Natália 4 80 41 4 121
4 82 52 0 134 3 85 45 1 130
6 90 45 1 135 5 81 45 0 126
5 102 43 1 145 6 92 36 1 128
0764 spolu 358 193 2 551 0792 spolu 338 167 6 505
Slanina Martin 4 89 62 1 151 Kotula Matúš 5 87 35 2 122
3 97 53 1 150 6 85 44 3 129
5 88 45 2 133 2 103 33 3 136
6 82 25 4 107 1 73 58 0 131
0646 spolu 356 185 8 541 1112 spolu 348 170 8 518
Novotný Stanislav 5 88 36 3 124 Truhlík Dominik 6 101 35 3 136
6 85 53 2 138 5 87 44 3 131
2 91 34 5 125 1 78 39 3 117
1 90 43 2 133 2 85 33 3 118
1108 1 354 166 12 520 1113 spolu 351 151 12 502
Kažimír Oliver 6 87 44 1 131 Vávrová Vladimíra 1 94 34 0 128
5 86 35 2 121 2 85 42 4 127
1 103 45 1 148 4 74 43 1 117
2 88 51 1 139 3 106 36 2 142
0826 spolu 364 175 5 539 0672 spolu 359 155 7 514
                           Body pre družstvo : 7 1432 719 27 2151                              Body pre družstvo : 2 1396 643 33 2039
             
Strana  :  2
Veľký Šariš 11.03.2018
Výsledky  T - 1 o Majstra dorastu SR družstiev v kolkoch  2017 - 18.
 
ŠK Železiarne Podbrezová Konečné poradie : 2 ŠK Modranka Konečné poradie : 6
Priezvisko a meno hráča Dráhy Výkon Priezvisko a meno hráča Dráhy Výkon
číslo preukazu Plné Dor. Ch. Spolu číslo preukazu Plné Dor. Ch. Spolu
Malček Ivan 5 94 34 3 128 Šesták Igor 6 84 45 1 129
6 88 34 2 122 5 84 26 3 110
2 75 45 1 120 1 84 50 2 134
1 81 43 3 124 2 96 50 4 146
0972 spolu 338 156 9 494 1028 spolu 348 171 10 519
Švantner Marek 6 97 35 3 132 Šipkovský Samuel 1 89 33 3 122
5 82 48 0 130 2 83 36 2 119
1 93 44 1 137 4 88 41 4 129
2 101 26 3 127 3 97 45 1 142
0813 spolu 373 153 7 526 0661 spolu 357 155 10 512
Bánik Filip  1 91 44 1 135 Jankovičová Dominika 2 87 44 0 131
2 103 52 0 155 1 91 43 3 134
4 100 45 1 145 3 87 34 2 121
3 90 42 0 132 4 81 45 0 126
0814 spolu 384 183 2 567 0232 spolu 346 166 5 512
Poliaková Nada 2 94 44 0 138 Šipkovsky Patrik 3 70 26 3 96
1 92 35 2 127 4 83 26 3 109
3 84 27 4 111 6 85 27 3 112
4 91 33 2 124 5 77 44 1 121
1056 spolu 361 139 8 500 1044 spolu 315 123 10 438
                           Body pre družstvo : 5 1456 631 26 2087                              Body pre družstvo : 1 1366 615 35 1981
             
Strana  :  3
Poradie  T - 1 turnaja o dor. majstra Slovenska
Veľký Šariš 11.03.2018
Výkon Body
1 TJ Slavoj Veľký Šariš 2151 7
2 ŠK Železiarne Podbrezová 2087 5
3 TJ Rakovice 2075 4  
4 FTC Fiľakovo 2055 3
5 MKK Stará Turá 2039 2
6 ŠK Modranka 1981 1
Poradie jednotlivcov na T - 1  o majstra SR dorastu družstiev
Veľký Šariš 11.03.2018
  Hráč Čís.pr. družstvo Plné Dor. Ch. Spolu
1. Bánik Filip 0814 ŠK Železiarne Podbrezová 384 183 2 567
2. Gallo Erik 0516 FTC Fiľakovo 364 193 5 557
3. Kucko Richard 0764 TJ Slavoj Veľký Šariš 358 193 2 551  
4. Nesteš Lukáš 1008 TJ Rakovice 352 193 4 545  
5. Mag Viliam 0483 FTC Fiľakovo 384 159 5 543  
6. Slanina Martin 0646 TJ Slavoj Veľký Šariš 356 185 8 541  
7. Kažimír Oliver 0826 TJ Slavoj Veľký Šariš 364 175 5 539  
8. Švantner Marek 0813 ŠK Železiarne Podbrezová 373 153 7 526  
9. Vargová Patrícia 1010 TJ Rakovice 338 184 8 522
10. Novotný Stanislav 1108 TJ Slavoj Veľký Šariš 354 166 12 520
11. Šesták Igor 1028 ŠK Modranka 348 171 10 519
12. Kotula Matúš 1112 MKK Stará Turá 348 170 8 518
13. Vávrová Vladimíra 0672 MKK Stará Turá 359 155 7 514
14. Jankovičová Dominika 0232 ŠK Modranka 346 166 5 512
15. Magala Šimon 0853 TJ Rakovice 349 163 10 512
16. Šipkovský Samuel 0661 ŠK Modranka 357 155 10 512
17. Mihali Daniel 0915 FTC Fiľakovo 346 160 6 506
18. Kováčová Natália 0792 MKK Stará Turá 338 167 6 505
19. Truhlík Dominik 1113 MKK Stará Turá 351 151 12 502
20. Poliaková Naďa 1056 ŠK Železiarne Podbrezová 361 139 8 500
21. Šintálová Natália 0852 TJ Rakovice 341 155 6 496
22. Malček Ivan 0972 ŠK Železiarne Podbrezová 338 156 9 494
23. Kluka Rób./61.h. Knapp Dam. 1167 FTC Fiľakovo 312 137 10 449
24. Šipkovský Patrik 1044 ŠK Modranka 315 123 10 438
Finálová tabuľka MS družstiev dorastu po 1. turnaji 2017 - 18.
Veľký Šariš Stará Turá Fiľakovo Rakovice
       
  Poradie Body po T1 T2 T3 T4 Priemer Body 
  zák.č. Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  celkom celkom
1. TJ Slavoj Veľký Šariš 2 2151 1 7       2151,00 9
2. TJ Rakovice 3 2075 3 4       2075,00 7
3. ŠK Železiarne Podbrezová 1 2087 2 5       2087,00 6
4. FTC Fiľakovo 3 2055 4 3       2055,00 6
5. MKK Stará Turá 2 2039 5 2       2039,00 4
6. ŠK Modranka 1 1981 6 1                   1981,00 2
11.03.2018 18.03.2018 08.04.2018 15.04.2018